خاطرات یک برگ کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن وجود داشته باشد هرگز رهایتان نخواهند کرد،آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت (..')/♥ ♥('..) .\♥/. = .\█/. _| |_ ♥ _| |_ ★★★★★★★★★★★ _̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡ ★★★★★★★★★★★ .....I Love you . ..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com 2019-10-14T02:10:58+01:00 mihanblog.com سربازی تمام اما کو کار 2017-04-15T08:36:56+01:00 2017-04-15T08:36:56+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/837 z a خدا جون تو فکر سربازی بویم تا تمام بشه خدا جون به لطف تو تمام شد اما الان همش تو فکر کاریمکار نیست خدا جون خیلی تو فشاریمگفتیم سربازی تمام بشه میریم سر خونه زندگیموناما الان با این شرایط بی کاری نمیتونیمخدا جون کمکمون کنخدا جون آقایی خسته شد از بس دنبال کار گشت خدا جون یه کاری جلو پامون بذار خدا جون غیر تو هیچ پارتینی نداریم هیچکس نداریم

خدا جون تو فکر سربازی بویم تا تمام بشه
خدا جون به لطف تو تمام شد
اما الان همش تو فکر کاریم
کار نیست
خدا جون خیلی تو فشاریم
گفتیم سربازی تمام بشه میریم سر خونه زندگیمون
اما الان با این شرایط بی کاری نمیتونیم
خدا جون کمکمون کن
خدا جون آقایی خسته شد از بس دنبال کار گشت
خدا جون یه کاری جلو پامون بذار
خدا جون غیر تو هیچ پارتینی نداریم
هیچکس نداریم

]]>
زهرا بیا بیا 2017-01-17T18:42:22+01:00 2017-01-17T18:42:22+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/836 A Z *    مهتاب نقره سر زد زهرا بیا بیا  انگشتری به در زد زهرا بیا بیا/* ستاره میزنه سو سو/ اشاره می کنه ابرو/ شب آشناییه زهرا بیا بیا/ همه دلرباییه زهرا بیا بیا*    چو نگین اشک چشمم میره زیر دست زرگر/ مینشونمش خدایا رو هلال حلقه در/ ستاره میزنه سوسو/ اشاره میکنه ابرو/ شب آشناییه زهرا بیا بیا/همه دلرباییه زهرا بیا بیا*    تو زرگری عشوه گری نگین یاقوت میخری/ چو من پریشان توام تو عاشق سیم و زری/شب آشناییه زهرا بیابیا/همه دلرباییه زهرا بیا بیا ستاره میزن
*    مهتاب نقره سر زد زهرا بیا بیا
 انگشتری به در زد زهرا بیا بیا/
* ستاره میزنه سو سو/ اشاره می کنه ابرو/
شب آشناییه زهرا بیا بیا/ همه دلرباییه زهرا بیا بیا

*    چو نگین اشک چشمم میره زیر دست زرگر/ مینشونمش خدایا رو هلال حلقه در/
ستاره میزنه سوسو/ اشاره میکنه ابرو/
شب آشناییه زهرا بیا بیا/همه دلرباییه زهرا بیا بیا

*    تو زرگری عشوه گری نگین یاقوت میخری/ چو من پریشان توام تو عاشق سیم و زری/

شب آشناییه زهرا بیابیا/همه دلرباییه زهرا بیا بیا

ستاره میزنه سوسو/اشاره میکنه ابرو/
شب آشناییه زهرا بیابیا/همه دلرباییه زهرا بیا بیا


]]>
تو همیشه با منی 2016-07-26T15:52:47+01:00 2016-07-26T15:52:47+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/835 A Z هوا خوبه تو هم خوبی منم بهتر شدم انگاریه صبح دیگه عاشق شو به یاد اولین دیداربه روت وا میشه چشمایی که با یاد تو می بستمچه احساسی از این بهتر،تو خوابم عاشقت هستمتو میچرخی به دور منکنارت شعله ور می شمتو تکرای نمیشی من،بهت وابسته تر میشمتبت هر صبح با من بود،تب گل های داوودیتبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بودیتو خورشید رو قسم دادی فقط با عشق روشن شهیه کاری با زمین کردیکه اینجا جای موندن شهتقدیم به عزیزم هوا خوبه تو هم خوبی منم بهتر شدم انگار
یه صبح دیگه عاشق شو به یاد اولین دیدار
به روت وا میشه چشمایی که با یاد تو می بستم
چه احساسی از این بهتر،تو خوابم عاشقت هستم
تو میچرخی به دور من
کنارت شعله ور می شم
تو تکرای نمیشی من،بهت وابسته تر میشم
تبت هر صبح با من بود،تب گل های داوودی
تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بودی
تو خورشید رو قسم دادی فقط با عشق روشن شه
یه کاری با زمین کردی
که اینجا جای موندن شه

تقدیم به عزیزم

]]>
عشق 2016-05-27T17:06:26+01:00 2016-05-27T17:06:26+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/834 z a ]]> پیش تو آرومم 2016-05-18T17:29:45+01:00 2016-05-18T17:29:45+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/833 A Z خانومم،وقتی پیش منی خیلی آرومم


خانومم،وقتی پیش منی خیلی آرومم
]]>
سلام خانومم 2016-05-15T14:48:36+01:00 2016-05-15T14:48:36+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/832 A Z سلام خانومم ، وقتی پیش منی خیلی آروممشبایی که دلم گرفته زیر بارونمفقط زنگ به تو میزنم بگم داغونموقتی که میبینمت ناز کنموهاتو ببند و هی باز کنفصل عشقمون رو آغاز کناشک تو دلیل هر بارونهتویی لیلا و دلم مجنونهببین عاشقت واست میخونهخانومم تو رو دوست دارمنمیتونم چشم ازت بردارمبا تو احساس عجیبی دارمتو رو دارم ؛ دیگه چی کم دارم ؟بگیر دستامو ،من به پای تو میدم دنیاموتو یه تعبیری واسه رویاموبا تو میسازم گلم فردامووقتی که میبینمت ناز کنموهاتو ببند و هی باز کنفصل عشقمون رو آغاز کناشک تو دلیل هر بارونهتویی ل سلام خانومم ، وقتی پیش منی خیلی آرومم
شبایی که دلم گرفته زیر بارونم
فقط زنگ به تو میزنم بگم داغونم
وقتی که میبینمت ناز کن
موهاتو ببند و هی باز کن
فصل عشقمون رو آغاز کن
اشک تو دلیل هر بارونه
تویی لیلا و دلم مجنونه
ببین عاشقت واست میخونه

خانومم تو رو دوست دارم
نمیتونم چشم ازت بردارم
با تو احساس عجیبی دارم
تو رو دارم ؛ دیگه چی کم دارم ؟
بگیر دستامو ،من به پای تو میدم دنیامو
تو یه تعبیری واسه رویامو
با تو میسازم گلم فردامو


وقتی که میبینمت ناز کن
موهاتو ببند و هی باز کن
فصل عشقمون رو آغاز کن
اشک تو دلیل هر بارونه
تویی لیلا و دلم مجنونه
ببین عاشقت واست میخونه

]]>
امین جانم 2016-04-04T08:29:54+01:00 2016-04-04T08:29:54+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/831 z a ]]> به امید این روز 2016-04-04T08:29:03+01:00 2016-04-04T08:29:03+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/830 z a ]]> فرشته های خدا 2016-04-04T08:26:22+01:00 2016-04-04T08:26:22+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/829 z a ]]> یک مرد 2016-04-04T08:21:39+01:00 2016-04-04T08:21:39+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/828 z a
]]>
i love you 2016-04-03T13:35:42+01:00 2016-04-03T13:35:42+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/827 z a ]]> تولد شوهر جونمه 2016-03-28T07:28:54+01:00 2016-03-28T07:28:54+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/826 z a یک.....دو.....سه....تولدت مبارک یکی یدونه خودم تولد تولد تولدت مبارک بیا شمع ها رو فوت کن تا صد سال زنده باشیتولدت مبارک آقای خونم

یک.....
دو.....
سه....


تولدت مبارک یکی یدونه خودم

تولد تولد تولدت مبارک بیا شمع ها رو فوت کن تا صد سال زنده باشی

تولدت مبارک آقای خونم]]>
قشنگترین کار دنیا 2016-03-15T08:23:46+01:00 2016-03-15T08:23:46+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/825 z a ]]> ای تمام زندگی من 2016-03-10T09:53:07+01:00 2016-03-10T09:53:07+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/824 A Z معشوقه ی من ، ای هستی مندستاتو بذار تو دستای منای خوشگل من ، چشم روشن منگرمی دل و جون و تن منوقتی پیش توام آروم آرومماز غم و غصه هام چیزی نمی دونمیه جورایی یه حس خوبی بهم دست می دهانگاری که زیر نم نم بارونموقتی پیش توام آروم آرومماز غم و غصه هام چیزی نمی دونمیه جورایی یه حس خوبی بهم دست می دهانگاری که زیر نم نم بارونمشینا ناری ناری نای ناری نای نی نی نایشینا ناری نای ناری ناری نایشینا ناری ناری نای نارانی نارانی نایشینا ناری ناری نای ناری نای نی نی نایشینا ناری نای ناری ناری نایشینا ناری ناری نا
معشوقه ی من ، ای هستی من
دستاتو بذار تو دستای من
ای خوشگل من ، چشم روشن من
گرمی دل و جون و تن من
وقتی پیش توام آروم آرومم
از غم و غصه هام چیزی نمی دونم
یه جورایی یه حس خوبی بهم دست می ده
انگاری که زیر نم نم بارونم
وقتی پیش توام آروم آرومم
از غم و غصه هام چیزی نمی دونم
یه جورایی یه حس خوبی بهم دست می ده
انگاری که زیر نم نم بارونم
شینا ناری ناری نای ناری نای نی نی نای
شینا ناری نای ناری ناری نای
شینا ناری ناری نای نارانی نارانی نای
شینا ناری ناری نای ناری نای نی نی نای
شینا ناری نای ناری ناری نای
شینا ناری ناری نای نارانی نارانی نای
خیلی دوست دارم می دونی ، اینو از تو چشمام می خونی
وقتی نگات می کنم ، خودتمی فهمی می خوام که بمونی
هیچکی رو مثل تو نمی خوام ، هر جایی بری منم میام
تموم دنیا یه طرف و تویی یه طرف ، من تو رو می خوام
وقتی پیش توام آروم آرومم
از غم و غصه هام چیزی نمی دونم
یه جورایی یه حس خوبی بهم دست می ده
انگاری که زیر نم نم بارونم
وقتی پیش توام آروم آرومم
از غم و غصه هام چیزی نمی دونم
یه جورایی یه حس خوبی بهم دست می ده
انگاری که زیر نم نم بارونم
شینا ناری ناری نای ناری نای نی نی نای
شینا ناری نای ناری ناری نای
شینا ناری ناری نای نارانی نارانی نای
شینا ناری ناری نای ناری نای نی نی نای
شینا ناری نای ناری ناری نای
شینا ناری ناری نای نارانی نارانی نای
]]>
مرد من 2016-03-08T07:44:54+01:00 2016-03-08T07:44:54+01:00 tag:http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/822 z a ]]>