خاطرات یک برگ کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن وجود داشته باشد هرگز رهایتان نخواهند کرد،آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت (..')/♥ ♥('..) .\♥/. = .\█/. _| |_ ♥ _| |_ ★★★★★★★★★★★ _̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡ ★★★★★★★★★★★ .....I Love you . ..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ http://me-and-my-dreams.mihanblog.com 2020-02-28T08:56:33+01:00 text/html 2019-10-29T08:54:52+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com A Z مهربونم http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/841 <div align="center"><font color="#000099" size="3">&nbsp; عشقت دنیامه</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه جا باهامه</font><br><font color="#009900" size="4">مهربونم</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هستم تا تهش با تو</font><br><font color="#000099" size="3">بذار دستاتو</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روی شونم</font><br><font color="#000099" size="3">بارون بزنه نم نم </font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#663366" size="5">من</font> و<font color="#663366" size="5"> تو </font>کم کم</font><br><font color="#000099" size="3">بشیم دیوونه</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسم به تو بی اندازست</font><br><font color="#000099" size="3">یه امید تازست</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با <font color="#663366" size="5">تو</font>،تو خونه</font><br><font color="#000099" size="3"><font color="#663366" size="5">تو</font> بمون واسم</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیگه روی تو حساسم</font><br><font color="#000099" size="3">دست <font color="#993399" size="4">من</font> نیست </font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که به <font color="#663366" size="5">تو</font> پرت حواسم</font><br><font color="#000099" size="3"><font color="#663366" size="5">تو</font> یه دنیایی</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با اون چشمای رویایی</font><br><font color="#000099" size="3">دل دریایی</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#663366" size="5">تو</font> رو اینجوری میشناسم</font><br><font color="#000099" size="3">باورم کن</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#663366" size="5">تو</font> شدی ماه شبام</font><br><font color="#000099" size="3">بی <font color="#663366" size="5">تو</font> دنیا تاریکه برام</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آره <font color="#663366" size="5">تو</font> رو بدجوری میخوام</font><br><font color="#000099" size="3">باورم کن</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آخه <font color="#663366" size="5">تو </font>چیکار کردی بباهام</font><br><font color="#000099" size="3">نمیتونم از فکرت درام</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آره <font color="#663366" size="5">تو</font> شدی همه ماجرام</font><br><font color="#000099" size="3">همه ماجرام</font><br><font color="#000099" size="3">همه ماجرام</font><br><br><br></div><font color="#000099" size="3"> </font> text/html 2019-10-15T17:42:56+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com A Z من و تو http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/840 <div align="center"><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; منو دیوونه کرد،زهرا جان بوی تو</font><br><font color="#000099" size="3">مهتاب روی تو از من دیوونه تر مگر هست ؟</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چشم آهوی تو ، کمون ابروی تو پریشون موی تو </font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; از تو مگه زیباترم هست ؟؟</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو یه افسون گری ، از من نگذری ،پری تو قصه ها ،تو از اون بهتری</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دل من فرش زیر <br></font><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زیر قدمات</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; هزار غزل پیشکش شاخه لبات</font><br><font color="#000099" size="3">آدم و حوا ،من و تو<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لیلی و مجنون، من و&nbsp; تو<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></font><br><font color="#000099" size="3">شیرین و فرهاد ، من و تو<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یوسف و زلیخا، من و تو <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></font><br><br><font color="#000099" size="3">حالا ای وای ای وای از دل</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; هی داد هی داد از عشق</font><br><font color="#000099" size="3">زیبایی اینقد که </font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دنیا هم افتاد از چشم</font><br><font color="#000099" size="3"></font><br><font color="#000099" size="3">حالا درمونی رو دردم</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; من دورت بگردم</font><br><font color="#000099" size="3">من با تو بهشت رو زمینم تجربه کردم</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مگه بهتر از تو هم&nbsp; هست؟</font><br><font color="#000099" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای وای ای وای از دست این قلب بد مست</font><br><br><br></div><font color="#000099" size="3"> </font> text/html 2017-04-15T08:36:56+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com z a سربازی تمام اما کو کار http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/837 <div align="center"><img src="http://www.blogfa.com/photo/s/sarbaz-moalem.jpg" alt="" border="0" vspace="0" hspace="0" align="bottom"><br><br>خدا جون تو فکر سربازی بویم تا تمام بشه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif"><br>خدا جون به لطف تو تمام شد <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"><br>اما الان همش تو فکر کاریم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/40.gif"><br>کار نیست <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"><br>خدا جون خیلی تو فشاریم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br>گفتیم سربازی تمام بشه میریم سر خونه زندگیمون<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"><br>اما الان با این شرایط بی کاری نمیتونیم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/94.gif"><br>خدا جون کمکمون کن<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"><br>خدا جون آقایی خسته شد از بس دنبال کار گشت <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/80.gif"><br>خدا جون یه کاری جلو پامون بذار <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/58.gif"><br>خدا جون غیر تو هیچ پارتینی نداریم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"><br>هیچکس نداریم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif"><br><br></div> text/html 2017-01-17T18:42:22+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com A Z زهرا بیا بیا http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/836 <br><br><div align="center"><font size="3" color="#3333FF">*&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهتاب <font color="#999999">نقره</font> سر زد <font color="#663366">زهرا</font> بیا بیا </font><font color="#3333FF"><br><font size="3">&nbsp;انگشتری به در زد <font color="#663366">زهرا</font> بیا بیا/</font><br><font size="3">* <font color="#000066">ستاره</font> میزنه سو سو/ اشاره می کنه ابرو/ </font><br><font size="3">شب آشناییه <font color="#993399">زهرا</font> بیا بیا/ همه دلرباییه <font color="#993399">زهرا</font> بیا بیا</font><br><br><font size="3">*&nbsp;&nbsp;&nbsp; چو نگین اشک چشمم میره زیر دست زرگر/ مینشونمش خدایا رو هلال حلقه در/ </font><br><font size="3">ستاره میزنه سوسو/ اشاره میکنه ابرو/ </font><br><font size="3">شب آشناییه <font color="#993399">زهرا</font> بیا بیا/همه دلرباییه <font color="#993399">زهرا</font> بیا بیا</font><br><br><font size="3">*&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو زرگری عشوه گری نگین یاقوت میخری/ چو من پریشان توام تو عاشق سیم و زری/<br></font></font><br><font color="#3333FF"><font size="3"><font color="#3333FF"><font size="3">شب آشناییه <font color="#993399">زهرا</font> بیابیا/همه دلرباییه <font color="#993399">زهرا</font> بیا بیا <br><br></font></font></font><font size="3">ستاره میزنه سوسو/اشاره میکنه ابرو/</font><br><font size="3">شب آشناییه <font color="#993399">زهرا</font> بیابیا/همه دلرباییه <font color="#993399">زهرا</font> بیا بیا </font></font><br></div><br> text/html 2016-07-26T15:52:47+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com A Z تو همیشه با منی http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/835 <div align="center"><font color="#3333FF" size="4">هوا خوبه تو هم خوبی منم بهتر شدم انگار</font><font color="#3333FF"><br><font size="4">یه صبح دیگه عاشق شو به یاد اولین دیدار</font><br><font size="4">به روت وا میشه چشمایی که با یاد تو می بستم</font><br><font size="4">چه احساسی از این بهتر،تو خوابم عاشقت هستم</font><br><font size="4">تو میچرخی به دور من</font><br><font size="4">کنارت شعله ور می شم</font><br><font size="4">تو تکرای نمیشی من،بهت وابسته تر میشم</font><br><font size="4">تبت هر صبح با من بود،تب گل های داوودی</font><br><font size="4">تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بودی</font><br><font size="4">تو خورشید رو قسم دادی فقط با عشق روشن شه</font><br><font size="4">یه کاری با زمین کردی</font><br><font size="4">که اینجا جای موندن شه</font><br><font size="4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><br><font size="4">تقدیم به عزیزم</font></font><br></div> text/html 2016-05-27T17:06:26+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com z a عشق http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/834 <div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSExIVFRUXFxcYFxYXFxUXFhUVFRUXFxUVFRUYHSggGB0lGxUVITEhJSkrLi4wFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0mHyUtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0vLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAAIDBQYHAQj/xAA9EAABBAAEAwYEBAUDAwUAAAABAAIDEQQSITEFQVEGEyJhcYEykaHwFEKxwVJi0eHxByOyM3KCFSRDU8L/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAABAgADBAUG/8QAKhEAAgIBBAEDBAIDAQAAAAAAAAECEQMEEiExQQUTUSJhccEykTOhsRT/2gAMAwEAAhEDEQA/AOHJBIBODVADmlEsl0QtL1AVpMJebCHe1ERi16+NCxE0iBjkXh5EC4UpInojSVou4XohVuHkR7HqtoyyQivKTym0gKeZV5lUoavCoSxRxheyRhJhTnFEAP3anjUJKnjUYWStUrCmNC9OnmkYA6F6s8G9R44tw7X4ZhzSXlxExBAuN19xCHahjXtBc40Xlo2aBbIWOY7K9rmOFW1wLXCwCLadRoQfdBqhJxNNA/RRyy2VBhpNEwv1TJlSRNIbSigTnxuacrmPDxQyFrg+3VQykXZsV6qwlwpie5j6zNcWnerHSwLH9URqYJkpSsCc+NegUgAmDhW6jadd/qvIxmIbYbeYlxBIa1jXPe6hqaa1xodFK+UEANBaxt1mrO4msz3kfmNDQaAAAdSaCo8WNDjzP1K9UakUAJJJJQhwhkScIlMxqm7tWNnQcmBPjUZCsnxWg5Y6UsMZihciTqgQUTFIoScfJFNGh9lYvFoOZiiDCXgkw8lKwjmVO00p45VKJONlyyRTxxkmgCSeQ1QnDonSPYxurnuDR6uND9V2fs/2Xhwjczjml5kgeHTYdB5rHqtTDBG334RSsbk6RhMB2Pxko8MJH/dTd/VWuM/01xLWZg5jiBeXUE+i6Zw/E7A3ascS45RzH9lyn6nkfKRetMvk+b8Zg5IXlkjHMcORFf5QznrvnaHgUWNiySDxD4Xj4mnlr08lw7jXC5MPK6GQeJp35OB2cPIrp6TWRzr7lOTE4Pkr86Jhch+7UjVsZWw1hWq7PYnCHDPglk7iR0rHySOjc/vIY3td3UbmWQdLykAEi7OgGQY9FwuSXTAntdlni82Imkc1hLp5XuazmXTSEhnrbqVricKXy4l7pnSCIG5jqZJbEcbb5hzg6v5WEqrwUrmuDmOLXC6cDRGYFpo8tHEe6JjvJ3eY5LzZfy5suXNXXLoha8le5eTTYiHDRwxOYf8AdfA092RIX3J3Z75+bwsqpgANw+MjTU1jGMySyPz0x+HBLN2ske8yP05gRZR5vCTMXJ/uXIXd7l7wmiXlhttk6ij06Don4eSWJ3eQyujdVEtNEtPI9U/FheSO6/BeY/B4cTEuxQa0ta7KfxT5mudCDGS5zc+jix3iNgCiiY58Ixz3sldLbS1rcsrpPE9+e3zCm+AsaHkk6HQ2VRYFpNlxLnEklztXEncknc+aOLEWxveXhCiALmgmhTnOI1IZGx0jq6mmkDzIU0eFYGRSy4iFrH04tb3j35QR3jfA0gPo1V6FChzmuD2kBzbqwHAggtc1zToQWkgjzUkkpdRdl0FNa1oYxjdTlY1ugFkn3QVCRcUuVyTyfhm+KKbO4MkblyzAl0sTYiQXig0XM67/ADAKPhuKZHKHyA5a8LsucMfYp7m3dAZtRdb0TtDlSpSyPJymkSVG1pDZWSuOUDKJKY0WXEl7RqTlArlmUafGXAFt+EuDi2h8QaWg3vs46eadlQYsmn0MCS9KSgpxSMI2CO1DhmI6MUpJmtsZ3XJAYqJWz0FiwhGRE+SjkC8a9TYliFKuRqXKDYZU6QIJjkVG+0KK5RrlAz2pMKnkYrPs9wB85zaBgvV16106pZzjBXIbekrZe/6fxVI+cj/ps8Nj8zuevQLVYfjj3PzOObkVnGSljCAbzX8hY5KHCzm9VyM0Pdk5MrU2kdTwHEmgA5qPK9vQ9P8AK0vDeJBwp1fPquRsxG2vLldemqteHcXyuAsgGh7Vr+yxvC49FqyWb18xY9wPX5jkVSdv+zjcVhu+YP8AeiBIr8zRq5n7hKLFukAoZnN3AIss11A5kVt6rU8IcHsFagivmK1SYm8eRSRr9tTxs+b8q8pWGG4dLI4jLVEh5OjWm9R8+Ss8PwrDtIEhdI7o05WnyNi/qu9PPCDp9/Y5kccpdIzzSiInreRcEwDhlMbmE6E5jbHDQ+X7aLP8c7LSYcd40iWKz428umYcv7FV49VjyOun9w5MM4K2gTDyKywluc1jRbnOa1o/ic8hrRr1JAVTw6B8r2xRi3vcGtHmeZ8huTyAJW4wHAMmLMjcTFDA1znQTCfDOcW5gGkBxcD/ALRe/Ufl6rQo2ULG5dFRC0nNofCLdX5RmDbPlmcB7hEh2iKwUTDJiWGZjgJMMZ3ue0F0YEkmLdHVZ7mDQA0H8vW1HwvDtlljjcS0PJAALQS7KSyMOdoC4gNBPVOkVyxU0l5CcA6xf2a0NIuV4G5ATpY+7DYO97wRmWqcHNaHyOLAK0ssDXHoX1yU/CYiZo2ibu3yQuIoR+LNJkDAZND4Wl5rxUCBqjXIyx3LagNrSTQFmnOO3wtFuPsAvCrHAYFzSXOxMcBIyaTYc5onAl96mhbWnSjTXeSZiYI2R5S5hmLiaa4SODQ5zWtc5hyNaWZXfxFx2oaDaM8L22BZqGqc02NEogPA90ndgTxtzeHw0M7nku8IrwVm01N6BHcQwbmSPdK9pb4zZki7x73NPdtyRnfMW3Qqmu5KbRVjbVgYaaujVXdaVmLb9MwI9QUwPRkGkFEtskhoDmuJbnMhJDSS2jYN1q4eaCc1RoE47a/BLQSTGlJAQ5DAxFEL2GPRSFiWTNG7kZVpk8OiJhGi9kbokTJZn8VCq58a0WIhVZPAr4yL4TorKUjHJ0kSZScvuyy4ZhTNI2MfmO/QczS6icK2HDlrBQDDXnpvXL0WQ7C4MA94firToARp891uccC6F/M5T/x5Lh+oZ28ih4RiTU8u34OeRTktafvdEYaQ3fmq3CPtoHmfoVY4dwo2FqkqLGWHf8v7ffNRtxuV2nI6qCN2t31v7+9lDMQHWkUV0BGu7N9oe7c3Mdjod+egr5/VdN4DIL8LrY7Vp52RZB818/x4inWF1jsRxEmF9n4QHiuWXf2pY9Xi2pNHW0VyUl9jJ/6kyOjxkkbRlZmDxQoEvAJJr+bMgOzfAMTOH4hkYdFFeYl2W6FnIPzEDdX3aviMeLkfIwWASwHqW6E/Ox7ea1XY/AtEEc7ZNIYMRDPEefeO70O8neFvqHeWunTtOLi+OGGeKUUpV5ozHB8K53ne9677FXGEuNtDxNIIc12oN60bUvZTDB2hGhBBPT7P6qHEYkZy1hNcwd9P7LkPJPs7uXSYpzljS6Mh2i4f+HkD4XOYyRrqyuIoEZXx2NwQduhVK2NvQLoPGMD3uGlv4mAvHoNT+hWAAXf0mV5cab7PG6vC8OVwLHhU2SRr8jH5b8LxbDbS0WOdXY8wFdYaZzPEw0cpbdAkBwolp/K6rFjWiVRYAaq7f8K2RMMm0+AzhlAUNArCOWRrcgLMozBrixplY19lzGSVbQcztv4jVKm4bJ5q65dPXT6IsMW10CiBo/KFPCwDYAKJ6dG9KAlEr2ZsuRzXUS2RjZG5m2GvaHDRwBOqghme173h3ikDmyEhpLw827UjSzzFKRz9L5dfTdQhMht8urCYa5ABePQwlo0pQ9ShRmZJNcUkSHPYW6JzGJ8NUkHarOy08YxJzUi5Mc5AYilCAxLFYEIeZqZDJlPKxDCO3AeY+XNWMrV5g4reNL5Vrz05ev0VzlSstU6Rt+zWFysvSjR+n0WmaLab2I1/dV/DYahFdNvLz/p+qKw7uXJeXzyc5tmPR5EsvPk5nM0w4iSM6U4lvodtPRF1z01V12+7Puc0YiMeJvxAbkcjpuQsdguJfld8/wCq7WKSzY1OPfk6OXG0y8zVQ+qGxUmhv78k3v76baeiglcTr9eqZR5KoobFq4fehXXOwjMsWJP8MBHu/QX9fkuW8JguQaLpeE4gzDYUtLqdNTiDuMhcBy1B6baeay6uXKXwd703F9D+ZNL9v/Rn+znDMpeyxQe4geRNgfWlrcMatgNBwyn+boDazfZd73PkI2se5N/2VnxjiIiaTQzU4DysFpPsCSudmcpZqO9LTxhcIq/g13Z7FYSJ8sJfnsZHaeGqOYdeoKB7UcOiB/E4dwyNpr2DdhPha6uQ2HqViuzc4JLScpLhlPiuyQK05cvdaDhcgllnicSIzG4vcaa1rWOzAvI2JdlFevRa9lw2VwZ82H/zZHm3O1V356JZsR/7aVwH/wAUln1aQNOX91zoK/4xxItgbENpPH55LpoI8yCfks+HrX6fjcMfPlnl/WJxnqXt8cFhgN1cOiL43lpaMuQW4kAuleGMF8vzG+jCs/h5qVjhOKtZna+Fs8UgaHxue+PVjrY5sjNWkW4eYcQuhE5CS3cmsxvZ7EHEuaMOA0gEGKCVkFNZmIyONgktIrNqSOquMRwyV00j8QA0Bpe5zR3UV94Yh43kgCmiQiy4hwoG1hxjnzOzElraaGxtc/IxrAAwNBOtADU6k6o2GMUAbNGwCSQDVWAfJMy15MavjyHZQXNbnDQ5wbnOwBNZta+teysMXwuZgkEcD3RiQZKjc+VwbFWbO2wWEknQUSTR0pVDyCKOyGa2jo5w0A0c4aDYaHYWdPNQrjKKVNGok4RiWNgDmMyxyDXujo2R7nSvmLnFpazu3G6Aot6hUL58zrtrM79yMrWZ3bkDZou/IBBlgGxd8zVaaEf+LfkOiY6RQM5xfSL7iOFMIkADmxvOHDcwaTKRE573hwsU1zgDlNWQLNKrEqFiNbctALNAb0OgTyVBZtSdomMqSCLkkRDHMlXpehmP0XveKho0UTkrwuUYcpGlAg4OUMxUjqUEpUIgWUIngcdyhvKxfnoaH1KGerDs8y5gB8/f/KGZ1jYMj+hnR4IvABypQt0dY+/NEQuUb9Tp7LzMX2c3G9rtBkMWdpB5rnfbfsiWXPENObQPr5Lf4KwfRWkmGa8UdQd/cbI4dRLTZN0ej0ujzQzY9suz58w2Mc3QiwPukbHi2u515HT5XoulcS7ERvJpo11B2/T0VE7/AE5o+KXKLrYFduPqGnmrfDHlpa5TK3s5iYw+gQ55+EchfNx/ZX54EPikfJI483ONCv5Qa9lTcNwphxL2QC2tptmznI+I6ac+fRbdry82RyWXWZXFpwff9nQ9MlFtqXjoL4Nh2taA0AemwWf7c6OZpoQ735H9QtPhNAKVZ2z4K+WETs17u846NPM9NaWHTO8ts7MM8MeVb3SMtwfihhcJTXhNgVoSGkA17rU8KjAwY7xxqQS4mUDSooxqTzsnQddVkcDwd0gzOJaxu2mri3+HoLXQew2VoLnjNdM8Xitgu268rWzPkjBA9Qyp4214/wC81/VnKH4wnUmyvPxK13+qXZyGEMxWGZkY52WWMfCxx1Y5o5A0RQ0ulzzvV2MM45IKUTxCinyi1GKrmnYeV73UxrnVvlaXVrXLzVSJFcdneLtgLszC8OymrAotzU4GrDhmOo3Bc02HFXIXYrNLwYnz038q3vorguVbgu0EWbOIm058ji2gCGOy5Yy4N1AJk6mi2zYVnFxRjhXdtvKQDTb1DacRlq7D9v4+WUKMolBLyePeoXPT8RimloaGgEHV1Ns/Fzq+Y+SEdIoI0EueonNUTZVI5+ilAEwqUOQxcmidGiE5CSiEwSUJQPx3shdyYUbDxQ2SbG5jP5gseWkEgggjcHcFazgPHS0tzPA1oP1sNNkggbi+S1vGOAYfFtzZgyahUgtwdZNB2ni2PiWVyceGaqOVsCcjeL8Jlwz+7lbXMOGrXjk5p5hAOKK5FPC9QPkXkj1ESnSCekrQdlmUS7noPb7/AEWdtazs/HUYPVZtZKsdfJTqHUDSMn3U+Gk5/f3Srw7REQ/D7LhbTnplvE4HQcyi4LzBg58ulbn6FU2EkoK1w79QedH9P7qqUVfJdjyuPTJcbMfi8v8AAWV7S8SOUMG55899D9Fe4uT7CyPGXXL5N051fM/NXafGt1svw6iUpbW+w7sxhOdWSdSfrrz5rXhja2HRZ7hcgaG1vQvejqdFfQyC7+X+FVqJycrPV6SMVAmdGBo0aqadxex8f/2Nyury5qMFOZLR0tURk4u0aZ1ONMoHYJrW6aNFBo8sw/YBX3ZiLKGkDQZvbMc2/vSGxWDLiB1KtYGd2A0cxV+e37qZctomfKvaozXHcEZWYnBSXqC+MnceK2UeYD6+a4a4kEg6EEgjoRoQvoDjmbvopAKLTlOvJ1VfkHAFcY7S4HLi5hVeMmvJ3iH0K9B6Vl3Rr55/TPH4JbMs8fjtFSxyIiekzDJ3ckLrmmUixwk9K6wmMWYjJRsEqhVJGm/FL1+JVMJ9E04hQrotziE9uKVIJipGSqEaLr8ShjMgHTqIzqASotPxCSrhIkoGgONo8Lxrf5d7HPblS0vCuPFhYTmNZdCdK6+2o91isPJV8unl6ffRW+FnFXpRoEakN0Ovoqpx+S5o6th3QY2MxStBGUg6eNrh8Lm1tuucdsOzcuBmMbwTGdY5K0e3lryI5hFcG4i6Fxe1zictUToQCDqT5j9V0fheLi4lh+4nAcCAaHxMJIbmGl6GtdqKo/iwrk4U5NK0PbHsrLgJsj7dG7WOWqDx08nDos+VenfQGqGgLc8KYO5ZXS1iAFpOCYy25f4R+uix62LcEZtTFuJfRv39FLh38vRAxPs/foimaFcmSowPgOjPipHNny8+qqYid06STlz0VbjYrYZLMXEhupo9BoD1WXLQ7M6iCTzq6HpotLBF/tvJ3IPkBQ5/VZrhbraLHXa61/VXY+Itou07qdlrwuW21WvVXcGJ2BP3v/RZ7hr7cRtZr25K8GGAqt/1pZ81buT12mn9Jawm9LREVH79FVSYgjYqaHFaffRZnF0XyyfBaSYgAUpeJz5Q2xu3f1pU75l7jcQXtaOgr5KtxtmfI9qsMgxPeNcNCW07WtRsd1y3tm28W7/tbXoNB9AukdmIzne7o2udEnYXyXNu1ricRZ/hHuC5zgfkQuz6VHbkaR5y92bd55KyKJPMATYJUY14O69AWNuwE4ZNMNKzEQKa+FEm4rc1J7NUsQylHHKoMuSwhg0SfFSdhplLM7RQRvkCcEmx6qKWSipYZ9VBq4C2wrxPbKElAcmTY+xp6+ynEpGxNcx1VfHpt8lPFKOptQ1yiaPAYnYg66Aed6Oa4c/RW/AOKuglEkZA1vWi3X4h6VenJZHA4oB4z6sOjgKuuo89VcWw2zPbc+V3K2h3xgHnQPy81S48lMlR2x8rcdE7DzxjK4NrUGnWQXRv6igRtuuNdsuy8mBmMbrcw2Y5OTm9D/MOYV72Z4y2B2SU52U4teB4w4lpY8a6/CNPM9FvpuIYfFwlmIAMZNWf4jQth3B1aqNzgy2tys4O0LSYBgaGuqs8Lm31LSCP+Si7T8A/DSHu3iWI6tcNwL0DxyK8lxFYeMXZsAD1FfoUuo+pKjHqE+EG4I669f2VxA2yqh8eWvMDZWWEeDX3ouZlXkw5PkLboiYoW3trf+VAABv8k6OWzlHVZ2Uh/Eox3Emv5HH6LD9nJM0bTfX9aWu4y4iKTNtldfyoBYzgsZbCwj3+d2tGJL2n+V+y3H/jf5X7L8NAotGoOvPTyV/gXZqPss5g8R7/ANFc4OfXTpsOSyZ4uju6LUKkmH4vC1rt9hRd1Q26KeWewK+9E0SaLInKjpxnFcsaGAqOWQDT72UrRfkgsS8XWiaKtnP12qUYUi+7PkthkeNiaXOO2UAGIobCOMD0y6fqun9mtcO8fRcx4vIZJXOOp0Hs0V+y6fpSbySfwcmF3GX2/ZRsiUrUQYkx0a9EmXWPiciN0LGCjIRajEZXY2JVRjNrU4qCwqkw+SljxnSB8O+irHcIQQ0VYwM0UbBJ2UuLaVHCSFbYqDVDGBEdS4PGSaJJwjSUAZMOITmOv78lOGKGaMjUbKG5STJQ+1Y4AZsxJFCvD+4VXG+/X9trRUOgu9NvIaafugxJouHnzsX4TudAAFacO4kWMyEktzEho5EAAm//ABCocHIBrdfpfX76oiZ+UkDetR0rT9VXONorTa4LV2JDwdtaA5it7/ZAYGE1RNNcSGHeq5en9lDhMW4WAQL0rQ7mr+qMnlawPYdcobTTpq6iP1B9km3wLJcUTRY8ObqRYsnyrYK1weJGmqxbm2SBuddFPhcdJHo4WBz9Fly6a19Jmy6a1wb2FwdZP3SIwjwHByxWF47W4I1336K3wfGWGvFR5eoWHJpppmOeCa8Fv2mnqF45lp+dWs7wCW4GX6fLdLifEpXglzaBBy+mrR86TOz8Phrk3T3/AKq54fbwuyz2tmJ38oPikyu+973VjBiyDy1/YIDFRWBpr+yYHnRZnFTRXCbTTRqWYoBqjmnG45qkZiHVrsVNHLosvsbTS9bMtH4uh0QYks2VG480/Dx67/11RUFFGTJklN8mv7MS6PHKvquf8Rb/ALr/APud+q6BgIcrD1LT+iwGKae8cBZN8tytHpT+qb/Bqx3tSBDEo3xqzwuBdJly5TmJGjhYIOxG602G7COcPFKGusWK0APTmfpsV2vdjHtmiOKcukYEsRGHarDjHCXQSFjiDzBGxBJF/QoaBiuUr6K3xwydzNFWuZqr5rQQqvGYejaZCoBfGpcOE4MtSws1UGsZiWKDu1aYiGwq3JRRIQGNJE5ElLJZj2DROpRtcn5lGjXQNLFlNgafp6+SczEUKFZXdRdEEHTpsFNfJDSMo1yP0KhanfYTAfMXWnnyRD334gda/sfvzVexxHsf1FaHopJHcwKPPz6kKAceS14KzvJA0GqDnVZHw7URqDqosfKHyySVVkActGNDB76A+6r2yFrmua4gm9bqtfLnYB+SeyQXrtz6eSG3kG2i1jjaS3lQ1r01KHxkulE+l+e6d3xBJDvTT5WENK0OIA57jegD1rzSKPPIO3yLDtJofK+aIfhtSK228vdEYeHVor068/ltSIxFa7eYsVulk+eAXQbBNKMOJHDM5zTWgIEbNLo7WSdkf2flaWOI/M5xs/ytYNlW4HGPjjNGwY9qBHiOxAzaUeYHsgeH4ksbQ03HzA1/RZ8+Jzg0Zs2F5I0jUzszNDgRR/TyQ7BRII+zzUHBcXmGQ/lAA9jdg/e4Vjim3r9+i5kouEtrOdKLg9rI2uH39VOxwy15n9AhBH9U6Nh6pXFMQNZqUXw+tfp1vMBXzBQQdTbQfDcaD3kjfhiDpHnkS1jnBretkFLHG5p0PCDlbNfxXjTIWGzqAdvS/wCi5pieKvkOYHIA05spNuLiaF9aIHoCoeJYx8r2Au07uMO3NubGMx9dCV5w2LPK22WHOuuTiHW710096XU0eljp4N+TqYcVd+TrH+nWAELA6QjMYwWtcPEwGyQPmD71yWtleGtLnODRvrvt57rDx8QELs7/APqu1bGfFla0CnFuzQfnr8gcfxKSd2aR1+Q0aPZJHHLI7ZsyZo4lXkXaHFd9KXD4QMrfQEm/ckn3VMG0rHKEPI1b4JJUjmSlbtksBSxEIKZE5SveraEAfw6YGUjbCicNUKDZLG2whZsLqjI3LxxUoFgPcJIzRJSg2crD08PQwcvQ5PR1XEnzJ2ZD5k5r0Bdont+/LonGwK3Fr00QmZyN7IGygydjyOlVd+aeW0d9EKZTd3svQefRQO0L7wj4hp0I5a81Nh6uxmvbQ76j9rQrJyk+Uk/dj1QE2lzFOcuWgDysn3RcZbp4Wg9QNhz086Gvks+3EEfmv11RUWMbpd3vpX0SuJW40XOAkMkZz1m8DADuGCyDRFdDdjrrSmmjOobRbepG+ljrvSBh4g3ucoJzl5JGmwogjmNCQo8PjnWDWgr1oG9B7KuUbdhV8oLwTSx5IvWhyo3Wnrsrf/1AVroLGt+ap8JiTvVX6gF2tnX5X5IjEHcirJ3HTQ/fRUZMMZvkpyYYT/l2WkfEGdQdLNcrJKrpsb4wW6t5i/fRBtjFEf5Fban73UMsVUGnQ8xoL3rVJHSwTKo6WEWWWK4lpkb4vS71I1+qrJOKuEH4doygutzr1cbHLkKA+XmU101tI59dbAFcvQqB7Q3/AHAA4at1Gxojn87V8MMY8UWwwxiuEKO3FunpvV/teyseD8QERDhRc400WMwJ0OgHw69eSrY2uABBoX8XyOmum4Vh2cLPxB7wta0kZjpvTtWuO2uXQb3SsnTVMt6NHhQ6y+R2aR3xO9NmgcgL2RjXKTG8IkiaJKzRmvGNhfXp67KudiEkWq4Mc7vkPMijc5A/iPNL8QnTEoKbJST5dEI6S0wyK1OwUEtmUxeq4PU7XmlLDQW2RRvl1UGdRveomCgsSJIISJI2Sjm4XoSSTHZPQnJJJQMlC9SSUK/JBKF4zZeJIlngeD9+68O6SSBEPj29lJgt/mvElGK/IXw7f/zH6BTwHV/kB/yCSSrfbEfZKzb2/YqZhoiuh/QJJICsnB3++ZTC85qs14dOXPkkklYooj4ZB/If2VXIfC33Pv1XqSeIYkjmjLtyH/6ROGGo9h7ZxovEksgS6Oudj3lwhBJIygUTYrUVXoAFlO0rA3EyNaAADoAKA0GwCSSph2U5eiqCTV6krStkoKY9JJPEQfCFMxJJSYfAnqBJJNEB7aSSSID/2Q==" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2016-05-18T17:29:45+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com A Z پیش تو آرومم http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/833 <div align="center"><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUEhQWFRQXGBcXGBgXGBoYGhcWFBgXFxcVGBcYHCggGBwlHRUVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkHyQsLCwsLCw0LCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAPEA0QMBIgACEQEDEQH/xAAcAAAABwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwj/xABDEAACAAQDBAcFBgUDAwUBAAABAgADESEEEjEFQVFhBhMicYGRoRQyUmLwBxVCscHRI0NTcuGCkqIWY/Ezc7LC0iT/xAAZAQACAwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAwECBAX/xAAqEQACAgICAgEDBAIDAAAAAAAAAQIRAyESMQRBURMiMhRhgZFCsSNxof/aAAwDAQACEQMRAD8A6hAhg41PiEF7anGMZckQkm8My8ajGgNTDs5rREnRK2Bm4QATSGMJMJrWJK6QJ2AEJ3wqEM0Ny8QK0ibAfgGE5xxhszamgN4AHjAiHLnPmoaEcol1gAOBBEwKwAHAhJMGDAAcCEs1IGaAgMQKwlnpEORiwXKg6RFgTW0hmbiQpAO+HWNop5uO/jKpGuh/OBuiaLkGKraG3Jct8gOZwK5a046sbbj5QrbeJZUAQ0ZiKngu/wDSMLtXELLY0uy3pxU0zrXiDlYb9KRSeSnxXY/Fg5K30aM9LwKkyzRTQitwfK4O7jFvsTbcrFKWlm4pmU6iunhY35Rw/ae1iX7LkHVWtRlN8rDQj9eGgseim3zJmh1sa0dSdQfeXmK5SDuDHhD1jlxtlMijdRO41gRRf9UyOJg4rQumV9wuYtaIeBxecEq1wdImbRwsyZJeWjBXA14HdFF0d2PMQVmzVVbVNRc6amFyk/qXYfTfFNK17L/CTWDm67jaL7ET6ITTQRClYNQQajSF4+d2KKRXTziclsMdIpsJtp85rZa79YtE2sS1AOzzihXZUwTQGNV1qBv5xbHCqvKKNtLQyKXsPEbZINog/eprwrELHPlrvin2hjFzAX7+EJhykymVqKs177UdVqUt3xAwO0z1pcmxFKRUbR2k/s6X1NPQ/tEXZWIZxRtYa1KrsrKcG6idESccuYa0rFPgdtvnoyk1NrxMluRIqBU5TQc4pti7JmTHDuaZdw3mGT9ErqzQ7T2oJcpma1BELY21M6VJA33MN9JZTPh3RFJbSnHujIzdl4mXhyWRtNxvTuEVS32Du6r0dFxOJKpmNIge2EqmR9eF4hbIV5mEUOCCRShizkYQS1QAWAid8ie9DWIL0JLnSF4YMQDmI5ViFtxJxlsJIqxtEnAyJiSwswjNTdDKRTfwLxGIyg1Y03RlJW2f/wCka9ogA99o1OMw9ZTA3jO7G2IWZZp9xGNAd54+EIn+SLLk1o2SzDSMntHGNIxMtmNVqaA/NaNWLxmekuxPaZiAMV325cIu1dEu/RdT+2CSpYkKANNdwNKVGv0I55002BP9+WtvEHyIBjoKYZpctQrgLLBLEipoLk1LAC3GsQdq4ozAGoQtxcU0poN4vrCtQny9mzE24UcIbCTL1U9mpvam8j9YtJGCU5atSq6/L2aE8wJi+FRG6x2GQBistXrc1ram+2pjFNikOYpY5jVKeDU3XpxjfHK56oXLEoq0yw+75/FfrxgRX/eT/P5/4gRbjIVaNZ0wx0yXMnyyzBAoavxFtNNwpGY2G83FTJWGWbMClq++1FAuSBX6rGm+0PDuyu4RmNQBQVsBv5a+cZb7P5U1cUjqhGW5qCKjQiJwO8LlQjNFRnxs65tMlGly1Oi0J/I+kSNlA0Oa94Y2hWbQgUt5w5guwoFyf2jK9ovasu7RA2mlcvjBe1GpJBpGW2908w8tsorMda1CUIB5tpFknLSRCvsssbs8lhS4pGa2jhCjAMp1iTs7ppInuASZTbgxt4kWjSdT1lGsw46iKSxOMraYNqSoyu0pBOHWxs37w90awbh1dtBa/ONa0hWXKVFOEFKwar7tBBb6aIUFd2Q9vl1UFWoK1Ih/ZWNmIqgUZTckg1v4w5tKRnlFd+6D2fLARQd0Oc7wqPtMTHHx8hzfTX/pcTZlRmprCMM6stHtGR6VbaxUmdKSSqGUaF2IJKjMBa4GlY0KNUC8IlF0maYyW0P4uYFYKlDCmxFgCLwyGpffDUyWGNaxWmTaRJUlaw21SKk+ENMD8RhIHMxHF3ZLkqHhNyp2hUanug8PPRpf8P3Tp+8RJjVBB0MCS2QBQLCLODCORLskIDmrupCkLK4YUtUX5xHE4iGcTiOyczBRQVOlFJ7R13KH8oHBkKSbomS8TR2DsCJm4KaAacx9E8YqdrY1XJ6vtqtqg5hmOtafVoy22sbMxc5cPKYylcqpFGzFigbqRlUhFXMpYtTfegvYbS6OzMDJlpIJJxEzLPYCtD22DhV0UFlU8FA8LTw3WxuPIo37Kra+1sg6uUM0w68F5nkK/loCDGd6O9H2nzWVXAPvK34S6kZqUF6Am1q3uLxrsPsBFJuHFwaioZwe1mJs9KnsioBJzamrcrEAOroAuULcXyItKKNAWJ1HEkb3ptxwi4uMP7MeXPOMuUv6Lf8A6Pl8R5QIL/qFv6fq3/5gQn9Nk+Sf10C2xaEy3C2JvGd2PLZZuQ6xq5q9lqcDEOVhlrLmDWlPSHYpKONr5MeeDnmjK+q/2SEWgAJH5QjEzSugqfKneYlT5gUVYgDnGB6Z9JZaHq5Z5kgUrpYeH6RjuUnxR04QXbK7pX0pbMZVaAa5TXwrGPxrAZUWpzAEcSW0gsRiVIaY6Eg2Qg072pv3eZiPhJjz54IFWy1AH/bTcP8ATWNuOCgis3bpDE0Ua3d5fRi96M9Jp2EmBgSyV7aHRl3kcDvrFNPVbZTW7X4jcfGLvoPsn2ifRjSWAc1Qbg2OmkPnJKGxXG2du2ZiknykmyzVHAIPfuPAxMWRGT+zzZ3s+FalaTJsyYlTWkskLL81QN/qjSs54xzZLei1jpXdCVUAQ1QweWKqJLlaK7bOHLutBW1PWLOWlAO6EZYMLFiosrBGEwREBIZhJgjBiJIEusNVh8rDc1BSpIEFoimJF4o9o7WlXcnMqy8QCFvnlyyrEgHUWKVO+aLUvDe2OkSS82S4UEC9GeYRZQNQLr2uYp7wDZzosjTlnOoV3Xq1WopLDL/EC8wHElqC1FbWtWYoWuTJUqdGg6GiVJnqZpHXMrsRUknETXfMijeQitVuAqaVMXE3H+05nJIlglaCnayFqgHeOyKnS/eIzWzdmy8NWZNOeblRAwJNw5mzCLAktNY13dlb9qhi7Y29LWkvtKFoDLli6ItlSllSwWxvUioGWjVlic2WWVRJ22tpoqlQez7vZ1alsi61FxUmuo1qFfNrjrkmlRu1Cm+WWoOrEk1qTS9aktWuxm0C3aCmWpBobZyoqKJ8IAJBc6VOpLFoGExfbApQDjUKANVX9WOtKRtw4lBGbK3k7NZ7c/xP/vaBGazPxb1gQ8yfSO4MK1EVSTyDpWhOUDQ8LxYKOdfrlGe6QdKZOHDVu98o4kepFY4/OS+1HVjijJ8mrr+iD0jxzIGmT5qq2WqSJdzTQZnJ3kjQeJjl816zFmTjQMwJ45Qakga6WiZjOkIAtLrMJLNMc5izH8RFB4DQeEVknBvNo1yW3mpJJNBQfVd0acMOFt6HTldKOyLOxBmEA2UWAG4QUs0aoOgJjoOwvs2EyXnxGIEmv4aAtTnU691f2jbf2BglXqcPMcupuxl9knmSwI8AYZDNGT4x2IyR4K5ujGYWUXZBrmIJpwrc+hjsvR3ZUqTIYTEzCYpDIASShBqABcm505cI5tgsA8lwSteyUDA1Whqc1d1Ki2tjHYtgOrykcEEFRQ8ef5QjynK1EZiceHO7LGWgAAWwAAAFqAWApC4GccYGfnCxNoECsDPBFoAsMQRaCLc4Ut9IgLCrBGHioFAa3gBRe8V5IvwYxWDW+kP0UQzNxyrviHMtHG2K6riYTiZCMhDC9Na6eGnC0EkxmuBQcWt6aw3OKAdok+NIVKfyOjjp6OO7VwM7EY04ZT28123CWDXrDwAr31JFySY1U3aCYSWJEhBlWwLGgqaZnmHePxHT3hU0y1ucZtbDSc5logcijMqhmpwZheleJjnEzaYdm3Gvpe4pf/JO8qB0cGVZdNdGXycEsa5Issdiy9GeazAmgKAhph0yyhrvpWgpXQVEs1+MxErDijKvWXpLF0lc5h/G/wAteNSPcirfaLIzdUKPlpXUqmlF+Ctd3GmhvXCWbOb61HC5Wka+JnS+SbMnmea1JzMFLHiaXyjcARbQClBE+RgzlBsRbW9ACaA392ikmlqARClS+rObLZg7V+RgQKcwa240740WyZX8RJbDsMQqOKEDQCtONHPKpG+JKTdLRJ+624zP+P7QI3vUJ8IgQr6xThL5KTpVtWZIUM0xVBOUhagJUGpFCMxoDqRHN5+IfEsxQW+N2ChVHxMbKPlHrG2m9BJ01s0+cr3JyZWCKT8NGG60WGG6My5bK8z+O6iktMtJSEH3llit66kk+EYocYK32dWWS1xj0c/ldFpjAO1RLAJMxxlB3AIh7TVtc0Bjc9G9khf45AIC5JIoKDKvbnU/uIUcKmHE2YcURMmOxlXoxaktybF0H4ZS7nrVt1Fuz208X1csMhXqpplycNlIIMiUAzPUcXK1/theVzyNRGYskccGx3aO1xJTLNJQ0tQFq0tUUuR30Mcyxu0KuSoJqdSD+REXfSwtNaWzD8JHiKZqekZ9sNG/xcPCN+2c/PmWR0/RM2ftibLYMrFSN9dPKOrdENpTZ8rPOVQuimlC3E00pzjkmxsRhpc6uI0FKChIJ+Yj8o6bhOluHYACYvLdCvMy/wCKX8jPG8ZP7r/g11uUF4CKFdvSjo484Yn7YWtRMPcv7xz/AKrRs/TI0tRygGYojMrtWulTB/e3d+Z8hEfUbJfjpGjM8a0H13wxM2sqVLWA1NgBv3mptewiinpiZgrLR81iCxCjyMRp3R2c7LMYgOSezQkVCMKE1Iv3b4vGLkLbhB0XA6SSbZ5yLXQFgPeam/lFdtDbOdW9nZS96G5VQCRW3vefCMzOwcyRNVpqTStO1VOxQml6ClbHn4Re4HCCZaQtvQA6Akct0Q9UaajtlzhQrS1ZmZ6gH3iPRaQb7Qly/hXuH6w3gdjtLszF0pYXXKeFjcX9OdpqYJRcS1rxoCfM3iXib9iP1EVqmymn7dLWlqXPIFvQRFmbPxM7VKD/ALhCj/atT5xqsrcIMI3CBYI+yH5kv8VRnE6KBhSa7EfDLog8zUn0jL9MejKyzmlhUUEkAe8FEslhmOtSuvOOllG4RTdIWBGTs5zXJUDUZRmvpQnnDoNwa4iZZHkTc/4OR7D2aSJztXMqgeJdW3/2/nEqRgAuYHctfFcSqk+QPnGiweFVVRF0aYmY3qRVleteGZDxtEGbKrVtM6kU5u7GnmjR1E7RzZTdlXhUzSqNdRlZl4opnk04HskV4kRbdDJKJiVVgrggOjVAZSwBWq1uO0QCL11hnEyxLcWrLzTSR8qFmUcqlnH+oRZ9H8EGnLa6sJqn5JlSE7qKD6WiJ/iyVI3cCG8pgRz6/c12WQm8KxHnqJgykHq/xCvv1/Cfl4jfppWoTM5BoVTWm9uAY7l30GvGlQZYUfB6xToLsg7U2b7TKMoEAmmunZuAabo5BtjGlJxlqpdJJKjKexnBoxVtKWpXlHY9py3yEyy0thfMMpNKUNMwIjk238IQaAsx5hTTiQAtvCHeP+QZK4mbxm0ZztUMQNwDVA8d8NrjJlLm/H9YfeRvJqe+o89PKGG5X+te6OgkJ0/Q1PkGhIuf1JjueH6NYPIubCyg2UZsop2qX05xyPA4B2nLJXtHMDVakU0zA0vS5HdHfAPk9YxeTLaSHw/GyjPRfB/0AP7XdfyaCHRnDgjKJi8g9fVwT6xfU+T1gU+T1jK9l1NrplVK2PIH4C39zE+mkTZCS09xAv8Abb8hEjL8nrAC/J6xCSBzb7YgThwPnB9dyPnCgPl9YBX5PWJKjZncj5wQmAaCnjDnV/L6wOrPw+sGiRvrRwPnAM0cPWF9WfhHnAyH4R5wANmaOHrBCby9YWV+QecRdpYoSpZYqK6Dfc76cNYlILojbU2ustkl6O9SK1plUgV8yB5xQ4rE3ZiAa3qL1uxA8RLTw74lbZRJ2QGpIpMBHvCmXtLTUVAqulxpTMKWXIPbQuS4oBlNmqhVaV+LNWmoCnfDoQVCZz3sDSzVqa1n/wDJVVf+SKYYZMxXdRsP/wA6zG9XmeUT2whOYhrsWNtDmKlad7VpxvEDETRnJFx1jsCNCJI6xacqO48I1Y2ZckfaIfs+eSBXtEFfHrEAPiVPlFp0XFZo5F6f+0RRQR4MP9POIWDahXkEHKsyZ1qnuyk+UXPRTD0JYaZFHmWf/wC0XyuospjtyS/c0lIOCgRzjpDkGK8YcGIHwD1gvaB8Ag2L0NuK2rWOZ9JpJZyPw1oSScoNbDhWu6leUdQM8UNEANNY5f0kxcuW5qWnTqnViSua1AdJQ3Wub8zDcV8iJVWjM7VcLQDh3cq0+v2ttibGPaEzOgmlBIZpYAmKyzWE01rWWuRGZQSONaUhrYuDVzOmz0E1hKziUCUNA8sMyEaFEzHQgBTYiOj4LYBE2Q8mb/AeWmZGoRRJSIhWooZhU3NAacqiNc5UqYnl6RG6PbHndYZ2KVBNqPdy6jOGBZfeoCuu8nhGovxh0SllKFCkgWFWZj4s1STzJ3QOvHwDzjnybbs0JqkmNgHjCTXjDvXj4BBe0D4BEbC0IA5wDDoxA+AQXtA+AQUybQhRzhVYV7QPgHn/AIgvaB8AgphaE1gyYP2gfAPOC9oHwDzgoLQloKF+0D4BDWJxyopJUDxiJPirZeK5OkR8fjllAVPaNcq7zTU9wjIdINuCWyM4ZjQmi5dD/cezuuAT5RXY/axfE9bmDAdkAbhyiozNOxpzdrKaooHvLUZQO6tSeELi5cuXpI3vx4qHF+zSNjpzlQAoOpb+XL1qtSaue2BfUK26qw6s6TJXKHDE1Z3Y9p7AGpOjNQDkANwaicXMyLl37++M/iptYtizy6oifhQm7uiVjtvoKZphJAZuwpIzkDLYWGWiNfTtruilxW30QmXldcoK/hYBs+c3VtLstiaikJm3EUGLl1NANTQfpGzHlbMmXw4wXZvNnYxZq9mwOlDWigdWgPBgpY+sbbYUgrJWooTU+enp6Ujm/QvYmIl4rqp0qYiEZjVTlqtDZqZbrmWx3x2bDyUcUy5SOETnnaoxY8fGbZCrBxM+7ucHGW0aLIftj8fQQJm0CoJZgFAqSaAADeTuiu2ntOXIAzVZ2sktBmeYeCrv79BvMRJOyHxJEzG0CC64YGqLvBmt/Nbl7o5wyl2xdMjY/pDOxKlZDGVh6drEFQGddMuHU8dA550BpGSx2FTrFw8taBUaa96lpk3sKWY3YhWY1+Yxd7d2sHmEKRlTThm0DH+0aCKXou/WTMTOOjMADwAsv5jyh8VSsXyuyTs3aS4bGOkxQyOsoE0NUZQzKVIII7RoRvFRvjZjbyS3JaUwQqCZkl1eUVWyPemVwALAVpSuYAGOa9IVriGbd2dN2g/WF7O2lOkOPeaWWVnRT2ZoVlajLSjVyjW8PeNSVib+Drslas2JR86zFQJYdlRmJHdU1FbitIf9qbl5CMRsDpIVDiY3ZfMyiYpqjZgda3GUnSwoIck9OEQ5cRLZTWmZbjiDlNxbvjO/Hm+lZeGaPXRsziW5eQhPtbcvKK/Z+2ZE8fwpiseFaN/tN4nEQhrjpoet9Mc9qb6EH7U3LyENUg6RXRNMX7W3LyED2puXkIbyiBQROgpjntLfQge0Ny8obAg7b4i0SkwTMUQKmlByEZLpFtIsrmu4iJO3trALY2OndxjEbe2iQlBqeP7RlbeWWujqYMSxR5S7Kec4rY05iNL0U2aJUs4hrvMFErchN7X+L8gOMZLZODfFTVlAnLWrnSiCmZv07yI3e2MUB2UsoAAA0AFgIfmdfavYYvvdlbtDF1OsVc6ZX/P7Q5Nfh56mI8RGND2wqVPONJ0K6P5pi4hx2ZZqg4zBWjdy2Pf3Qx0W2AcQxZ6iULEixY27K+Gp3d8dFlSlRQqgBQKADQARdMx+TkVcV2GcQ/EwPaW+IwoiGiIvaMHFivaG+I+cHCKQILQcWR9lYVZJZyBNnP781wC7fKKWRBuRaDvN4LpLj3GGmdWlXIoMiliK6mg+rxZ1lfP6QdZXz+kTauym/k4uJLdWyipb8Qoa5jxBuIucJLGHwwl2zOczcQNB38Y6Ri8Fh5opMVm76VHcRcRzvp5sX2ek+WWmqxKtnoDLJuoqoupqw3ac40wyKboVKLKbaExHNz2rHWl99QbiAihaZS1PhB1PfWwiil7QP4lB8AR5GHRtIgUljLzoKj+2mkaVZR4mW+J2kZVlI6zlcIP1P1yiIMaxXKxzLqQd/jrreKszakk1qbk8a3rDivGiFIp9NImCWmqkyzzNV89R6xoNkdM8XhKByJsvdn7Q/wBL6g8vSMqJkPSp5FaaGxGoPeDrFpRjNUwpo67sXp1JxFBRZb/Cw17m0PpF/wC2n4V8o4KJSt7lEbgfdPcfw+Nu6L7o/wBMJuFYS8QGeUNVJ7ajijH8jbujDl8Jdw/obHLLpnXPaz8K+UEcYfhXyiPgsXInS1mSy7IwqDb6B3RIAl/N6Rgarsfb+QjjD8K+UVXSPamSUQQozWqBuGv6RakS/m9Iy/2hIvsuZMxyuK1+Egg+uWF5I3GkaPGf/IrMVj9pda/y/kBGa2xis7Eg1AtbcIPETiLfRG4w/wBGMCJmIBb3E7ZHHLSi+JpXlWLwgsav4NeXI5/ajVdG8CMLh8z2mTAGauoX8CcrXI4nlEHEYnrCaacd0TNoMZjkuaLWwNv/ADEGfjJaWDLUaDf30hCtu32aYpRVB9QKVMTth7EbEtbsylNGfmPwrWxb0G/gbDofslcVWbPr1SnKoFs7DUk/CNOZ7o3cuXJUBVzBQKAAAAAbgN0MjF+zN5HlKK4wCwj9Wiy0VVVRQCm79TvrDntrcF8oH8Li/pBVlfP6Rejm2/kBxzcF8oR7c3y+UKrK+f0hJ6rg/pE0gthe3N8vkIED+FwfzECCkFsjgwsQeaBFhYAYRicOsxGR1DKwowOhEOQZMFknMOkfQKbLJbC/xZeuWvbXlezDuvyjGT0ZGyurKw1DAqR3g3j0HXuhjFYSXNGWYiOODqG/MQ+PkNdhR5/6yDDx2XE9C8C5vICn5GdPRWp6RUY/7NMO3/ozJks86TF8rH1hq8lBSOaiaYUJnhGkxv2dYtK9WZc0bqNlJ8HoPWKXG9HsXK/9TDzQOIUsP9y1EOWaL9kcBhZlLxJWeGGVxVd3Fean9IrEb6/SH7kVHpoIdGdlJQOs/Z0CMHlJqBMeh5WP6mNPWMX9lZPs02tx1tv9iVp5iNrHLzfmy8egAxG2phVnSnlnRlI8d3rSJAekEXhLVjYOnZwbHSSjFHr2SR5GJ/R85XYipqhA03lT+npFj03kdXiWalm/Mf4oYrNhTQs9PhJI8WUgA+JEF8oHQSqZau5Io1afViIY9jUHt0ZN/vGnmCB5xMY30h3Ct2+FaaQhSro2SgmdA2XhEkyJcuUCEVRSut7knmSSTEutYbw80MimtSVBrxJHCHCeUPTOFLthQKwRPKBFioRMFWAYSTASHAgQIAH1XkYPLEn7zfl5QY2m/wAvlC7ZbiiKVgskTfvJ+C+UJ+8n4L5QWyeKIvVwMsSvvF+XlAG0m4L5QWwpEMrzgwsTRtFuC+UH94t8K+UFsjiiGVgqRNO0T8K+UF94H4V8oLYUjlH2lSEOITKqghO0QKEliTcjW1POMZMFqfX5Rp+mWO63ETXO9jpuC0UeiiMs7aR2MUeMEZoycjrH2boPYl/vmH1AjUARTfZxi8uz5Qyqe1NuRr/EeNKcd8ieUcvNJ82aIxVEXdyhJQRM9u+RfKB7f8i+ULtl6RzDp3hf4rZvddVZSdzDs07rX74yOFlZJqAg0zL4EMN8dR+0SQJ+HDBQGlk6b1bUegjl64+hBpYajxt6QRvaNyacYs0eKWjkc4ilqOPCJuOFZjcLRVTn7cJhs3S0jqeAWsqXT4F/IRJpB7LxgWTLGRTRFFeNheJXto3S18obbo4sl9zIgpBZqaGJZx3yJ5Qn7w+RPKJtlaRFJqYTSJn3l8ieUD7yPwp5QWwSIdBAiZ95n4F8oEFsmiEHhWeJgTD/ABN5H9oBTD/E314RbQrZD6yAHiZlw/xN9eEFlw/xN9eEGg2ROsgCYYlhcP8AE314QYSR8bfXhBaDZFDwrNErq5Hxt9eEE0qT8beX+INE7InWQrrIkrKk/wBQ+X+IHUyfjPl/iBUQ7ODbZmkzG7zFcNRyidtZaTCOf6xXM2v1rHYsTjX2o7D0CemBkgmnv/8AzaNCJnjGe+zHDIcCpmTTmLvYmuUVsBwB97/VGr9llbpn5Ry8tc2OVkRpsEZkTBhJI/mwQw0s/wAz0heidldikzIynQgxxraYTMcubmCrLTcbER3HGS5SS3brK5VLUFKmg08Y4jtPGpOmucrSlJrkZiwHcBSJjBt2jRiypRcWX0uaZiq3ySyTzKLUxXav4xayABh1YEFci3pStBkpQ7+ybRS+0qHBINiK01IrenhCILbR05yXBHWcPZEHBVHkBDnWRLlYWUVBScpUgEaaHTfBnCIP5q/XjDdHGbdkPrITmiYcFKH80en7wPY5X9YekTorbIRaCzxO9kk/1fygDCyf6sToLZCzwIneySf60FEaJ5SIUHBqp7oPLFiggiEEwtkvBAHgYCKAovDiUgkJrpDmblEMlIJgIRCjCDAAYMIxC5lYaVBFtbilqb4FTSG8VPVUZplSgBLUNKqNQCKUMWXZD6OLYn3j2RvGpP56QNnbTmYcl5TKpIocyq1RwowI3axuMfsfZc8h5M2ZLzV7PWDUUtSfpv37od6O4VsF1hlYfrhMYBXE6UzZEqb5bDUaXvyjXPOuPX8EwgrqyX0BxmImrNaehCnKUOQSw2ubKoABtlvGoMUmF6QquIb2gTJYoFRnUhKasc+lzxp7oi+xGIkihzDte72rE0J3VrYE+EYJZbltUNeKlaEE90EG4iEYgAEEXrqK1oeB3RHxbTAhaVLLmuW26ormP1viyfIXJcXso+lu2wgMtDffx0rQV84yextnS2R8Zi1PsyVCqOyZ83dLQi9N7MNKd9LOf0ex8806oKN7THFTfewJakW2JwSypcs42d7RORMiImQJJTs1KjLQvSnaYcDS0alSVISpVtmcx3WOAiUlyhRllhaUVhVScxqbGtecQcOQXVW6tqkCzXuaaDU3iXtLELNm1Ri2b8LWIAsKHShAHZOm4nQNydmzM2YOZag3Z6BVO6ma7eAMZPpyTo7EfIxuClf/AGdLw6BUVVqAoCivACghYeK7CbQV0UoxcU97StLEkag2MOLiBTf4wxRZypZFZMaZCS1IaEy9a+kE00U5wURyHA0AvDGbffx4QoTef+IKBSHc0CG+t5mDgonkTBNPKAZpihK4ofzVarV7KCyhWqCTapOSh9NTD0qViezWYn4S1tRnJIpS3YIFRvBiKLFss08YWGMZ/B4HEKJYaanYULUf3LWxX+mpAqdSOF14qRiiexNli28GxzWoKfDb94KAvzM5wARxEUhwmJyr20qCcxpZlz2FKWOWu/Uw5hMNNXN1jBiSCN4FEVSBYUuGPj3xFAWxPd9coId8R5SU3w5SCgHKjjELaezWxEt5aGjZaivumm400/xElR9fXjDU+XmBB3jdb8oLa2gqL1LoosV0KD4IS1dM6M0zWzMwAKs1eC0rGk6K7EVMJIWgOUM3ItNuz/oDw74zjdGJYJZXmgn/ALjEHjUNUEcjFhgWxUqwxLMosBMVWtuAK0MROWWUau/Y5fST0Wm1NhkglJmX5WUEE8AdfQxmcXsiaiklQBW/ZFK+FRXUeMX2K2hOdQCsskfivqdez3W1iPiOtcZXZcvBVp6kmunDdEQUlVi5uNOmUWDxDJa3gAOWgEWc+ZMWWJud5anRr0NLEmxFNdRuPCH0w3IW0sPrfFhg9pvKXLRXUaA9kitzRqHypDpNekZoxd22ZPae3ZgUkT2mAUNsg79AKjT1iImwjORZs7GYaRKYVFXzTCOHVihqOFaxr9oPIm3mYSU3NsrerJFTMwcn8ODk0GgY1Arr2ctBu0i0cmtKg4JO+zO/dWzHqkrGTpTr/NmSx1bcaIKOo5kxC2lsYy8vV4hcZmrQYfM9KU94AWJ4co2aAiySZEvhlQWpr+G8OzMViCKCaijTsywT4Fmp6RZZGmW5WVOyJMyVJUTQVa5o1jlJNLbu4xNSdS4/OkLGCLks8xyxpc8hTQd0NThktUnnp5UMTaZnad2SJc7NuPmD+ULH1/584hYe183pU/8AmJ8uevxeGkVeiyV9gQ1/xCgphzNXd9ecKAAiljFEaqeB9YOHKrxbzH7QILLV+46NYPdAgRQuG+nlAECBAAs6QZ3eMHAiC3oT9fnDg08R+RgQIkgQ/wBekAwIEABNDL6QIEVQMOXp5Qc79/ygQIsR6E/5hAg4ESVZGn6eP6QoboECJ9lRE769IMb4ECJKsd+GIu0fc8oECLIiXRXP+/6QE1/2/nBwIuULGVp4CDOo+uECBCvY9dD8CBAgA//Z" alt="" align="bottom" border="0" height="291" hspace="0" vspace="0" width="363"><br><br><font color="#3333FF" size="6"><font color="#993399">خانومم</font>،وقتی پیش منی خیلی آرومم</font><br></div> text/html 2016-05-15T14:48:36+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com A Z سلام خانومم http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/832 <div align="center"><font color="#000099" size="4">سلام <font color="#33CC00"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">خانومم</font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">، وقتی پیش منی خیلی آرومم<br>شبایی که دلم گرفته زیر بارونم<br>فقط زنگ به تو میزنم بگم داغونم<br>وقتی که میبینمت ناز کن<br>موهاتو ببند و هی باز کن<br>فصل عشقمون رو آغاز کن<br>اشک تو دلیل هر بارونه<br>تویی لیلا و دلم مجنونه<br>ببین عاشقت واست میخونه<br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif"><br><font color="#009900"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">خانومم</font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">تو رو دوست دارم<br>نمیتونم چشم ازت بردارم<br>با تو احساس عجیبی دارم<br>تو رو دارم ؛ دیگه چی کم دارم ؟<br>بگیر دستامو ،من به پای تو میدم دنیامو<br><font color="#993399"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">تو یه تعبیری واسه رویامو<br>با تو میسازم گلم فردامو<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><br><br>وقتی که میبینمت ناز کن<br>موهاتو ببند و هی باز کن<br>فصل عشقمون رو آغاز کن<br>اشک تو دلیل هر بارونه<br>تویی لیلا و دلم مجنونه<br>ببین عاشقت واست میخونه<br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif"><br></font></div> text/html 2016-04-04T08:29:54+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com z a امین جانم http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/831 <div align="center"><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQb-vrKNdcQJ9njhpzUZIrFyuuCavlzwzZVo831y4uaPjDNKwb-KQ" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="307" height="307" hspace="0"></div> text/html 2016-04-04T08:29:03+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com z a به امید این روز http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/830 <div align="center"><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-6nUI1rQMdlwKnS6h_5OSnOpOGaIWeNA01tyxNKCa6Bk9k8cCtw" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="309" height="309" hspace="0"></div> text/html 2016-04-04T08:26:22+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com z a فرشته های خدا http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/829 <div align="center"><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5sBQyCHIwTyZJW0Dy7eL2yBfFHkfH-3lc_IqO25Y9PEjovgkbbw" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="315" height="315" hspace="0"></div> text/html 2016-04-04T08:21:39+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com z a یک مرد http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/828 <div align="center"><img src="https://www.google.com/imgres?imgurl=http://rozup.ir/view/313486/122.jpg&amp;imgrefurl=http://solitary-tex.rozblog.com/pages/7&amp;h=654&amp;w=655&amp;tbnid=idlBUZLbgcHakM:&amp;docid=Zyhavhsss4WUPM&amp;ei=piMCV_vsIOmD6QSziJ_QDw&amp;tbm=isch&amp;ved=0ahUKEwj71--jxvTLAhXpQZoKHTPEB_oQMwg_KBYwFg#h=654&amp;w=655" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><img src="https://www.google.com/imgres?imgurl=http://rozup.ir/view/313486/122.jpg&amp;imgrefurl=http://solitary-tex.rozblog.com/pages/7&amp;h=654&amp;w=655&amp;tbnid=idlBUZLbgcHakM:&amp;docid=Zyhavhsss4WUPM&amp;ei=piMCV_vsIOmD6QSziJ_QDw&amp;tbm=isch&amp;ved=0ahUKEwj71--jxvTLAhXpQZoKHTPEB_oQMwg_KBYwFg#h=654&amp;w=655" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgT0bBpg7A5ncSL4cZfRe6PBe4ERni88WhN2FWvajiQS0YsMJn" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="484" height="448" hspace="0"></div><div align="center"><img src="https://www.google.com/imgres?imgurl=http://rozup.ir/view/313486/122.jpg&amp;imgrefurl=http://solitary-tex.rozblog.com/pages/7&amp;h=654&amp;w=655&amp;tbnid=idlBUZLbgcHakM:&amp;docid=Zyhavhsss4WUPM&amp;ei=piMCV_vsIOmD6QSziJ_QDw&amp;tbm=isch&amp;ved=0ahUKEwj71--jxvTLAhXpQZoKHTPEB_oQMwg_KBYwFg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2016-04-03T13:35:42+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com z a i love you http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/827 <div align="center"><img src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/9/27/19/1443371206470090.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2016-03-28T07:28:54+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com z a تولد شوهر جونمه http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/826 <div align="center"><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8238136818/1266947848.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="521" height="262" hspace="0"><br><font color="#000099" size="4">یک.....<br>دو.....<br>سه....<br></font><br><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUo0RMjDrY0jT65zPNc6AXHzDwNi2fYE6L7qpDg-DgrgA3eJLS7A" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><font color="#990000" size="4">تولدت مبارک یکی یدونه خودم <br><br>تولد تولد تولدت مبارک بیا شمع ها رو فوت کن تا صد سال زنده باشی<br><br>تولدت مبارک آقای خونم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"><br></font><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8116637392/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE_yasgroup_ir_21.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><br><br><br><br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0ncLCLXwNinlgpxaxu-CIh9eiumVCamcEt2-WitihPtmeN4wKuA" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2016-03-15T08:23:46+01:00 me-and-my-dreams.mihanblog.com z a قشنگترین کار دنیا http://me-and-my-dreams.mihanblog.com/post/825 <div align="center"><img src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/3/14/16/500x492_1457958961260576.png" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></div>